Wiele mów się o zdolności do zaciągania zobowiązań, potocznie zwanej zdolnością kredytową.

  1. Czym jest zdolność kredytowa.
  2. Jak sprawdzić zdolność kredytową.
  3. O czym należy pamiętać gdy planujemy zakup mieszkania na kredyt odnośne zdolności kredytowej.
  4. Jak obliczyć zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa co to jest?

Analizę zdolności kredytowej bank dzieli na dwie podstawowe części – ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym:

  • uzyskiwane dochody
  • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)
  • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty

Mówiąc najogólniej bank porównuje nasze przychody i nasze wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu.

Musimy pamiętać, że dla banku dość istotne jest źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), które w każdym przypadku musi być legalne.

Druga część analizy to analiza jakościowa czyli sprawdzenie takich danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań tzn.:

Budujesz nowy dom? Kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego. Mamy dla Ciebie kredyt mieszkaniowy.

Zakładasz nowy biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz większej płynności? Zobacz ofertę kredytów inwestycyjnych.

Dzięki współpracy z ponad 20 towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce oferujemy szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych.