Definicję prawną tego produktu bankowego znajdziemy   w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Według zapisów ustawy przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką przeznaczonego na sfinansowanie nabycia prawa własności budynku lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności
Prowadzenie firmy wymaga nie tylko odwagi, ale również sporych nakładów finansowych. Kredyt dla firm jest częstym produktem wybieranym przez przedsiębiorców. Warto wiedzieć jak taki produkt działa.
Brak wkładu własnego na zakup mieszkania może być dużą przeszkodą. W przypadku, gdy nie mamy wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości nieruchomości, nasze szanse na otrzymanie kredytu mieszkaniowego maleją.